Administration


 • Zhao Wenshu
  Executive Associate Dean
  Tel: +86-25-83592019
  Office: Zeng Xianzi Building Rm 510
  E-mail:wszhao@nju.edu.cn
 • ZHU Xiaoyi
  Associate Dean for Administration & Admissions
  Tel: +86-25-83596905
  Office: Zeng Xiazi Building Rm 502
  E-mail:xyzhu@nju.edu.cn    
 • CAO Liqian
  Associate Dean for Student Affairs
  Tel: +86-25-83592977
  Office: Zeng Xianzi Building Rm 508
  E-mail:caolq@nju.edu.cn    
 • CHENG Xu
  Associate Dean for Confucius Institutes & Publicity
  Tel: +86-25-83593561
  Office: Zeng Xianzi Building Rm 504
  E-mail:xcheng@nju.edu.cn    
 • CAO Xianwen
  Associate Dean for Academics
  Tel: +86-25-83595071
  Office: Zeng Xianzi Building Rm 524
  E-mail:xcao@nju.edu.cn    
 • ZHANG Zhi
  Assistant Dean & Chief Staff
  Tel: +86-25-83593587
  Office: Zeng Xianzi Building Rm 516
  E-mail:njuzz@nju.edu.cn    


add:18 Jinyin Street Nanjing 210093 P.R.China
tel:ADMINISTRATIVE OFFICE   83593587
      INTERNATIONAL STUDENTS SERVICES OFFICE   83593597
      ADMISSION OFFICE   83594535/83593586
      STUDENTS AFFAIRS OFFICE   83593616/83592473(VISA)
      GRADUATE AFFAIRS OFFICE/ACADEMIC AFFAIRS OFFICE   83594613
      OFFICE OF CONFUCIUS INSTITUTE   83595071
fax:86-25-83316747 Email:issd@nju.edu.cn

Copyright © 2016 Institute For International Students,Nanjing University